Gå direkt till huvudinnehållet

Hanterad WordPress Hjälp

Exportera din databas


Steg 2 i Migrera min WordPress-webbplats manuellt-serien.

Varning! Om du migrerar en onlinebutik bör du sätta din webbplats i underhållsläge innan du exporterar databasen för att förhindra att kunder gör beställningar. Du måste lägga till ett insticksprogram som Smart Maintenance Mode.

Sättet du exporterar databasen för din WordPress-webbplats på beror på vilken din befintliga värd är. De här stegen utgår från att du (som många WordPress-användare) använder cPanel med phpMyAdmin.

  1. Logga in på ditt cPanel-värdtjänstkonto för den WordPress-webbplats du ska flytta och starta phpMyAdmin. Om din WordPress-webbplats värdtjänst är ett GoDaddy Linux-värdtjänstkonto följer du dessa instruktioner för att komma åt din cPanel phpMyadmin.
  2. I menyn till vänster väljer du din WordPress-webbplats databas.
    lista över databaser i phpMyAdmin
  3. I den översta menyn väljer du Exportera.
    välj exportera
  4. I listan Exportmetod väljer du Snabbt och sedan väljer du Kör.
    välj snabb exportmetod

En fil med ändelsen .sql exporteras till standardnedladdningsplatsen på din dator.


Mer information