WordPress Hjälp

Logga in på WordPress

Så här loggar du in på WordPress för att börja redigera din webbplats.

  1. I en webbläsare går du till http://[ditt WordPress-domännamn]/wp-admin (t.ex. http://coolexample.com/wp-admin).
  2. Ange ditt Användarnamn eller E-postadress och Lösenord och välj sedan Logga in.
    logga in på WordPress

Obs! För Hanterade WordPress-bloggar och Pro webbhotell Wordpress-konton kan du komma till din WordPress-kontrollpanel direkt från ditt GoDaddy-konto.

Mer information