|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Felsökning för min domänöverföring till GoDaddy

När du överför ett domännamn till oss kan det ibland uppstå problem. Du kan alltid kontrollera sidan Inkommande överföringar i din Domänhanterare för att kontrollera statusen på din domänöverföring:

Sidan Ingående överföringar

Om det uppstår ett problem med din överföring så kommer du att se tydliga meddelanden på den här sidan. I listan nedan visas några av de vanligaste problemen som kan uppstå:

  • Fel: Domän spärrad – Du måste låsa upp ditt domännamn hos din nuvarande registrator och sedan klicka på Starta om överföring på sidan Ingående överföringar. Mer information finns i Vanliga frågor om överföring av domännamn
  • Error: Protected Registration enabled - If you have protected registration, you must cancel this protection at your current registrar and change your administrative (admin) contact's email address (if necessary). If you have a .au domain name, you should update your registrar contact's email address. Then, click Restart transfer. For more information, see Nedgradera mitt paket för domänskydd.
  • Fel: Ogiltig auktoriseringskod – Du har angivit en ogiltig auktoriseringskod för din domännamnsöverföring. Klicka på Uppdatera auktoriseringskod för att ange den igen. Mer information finns i Vanliga frågor om överföring av domännamn
  • Fel: Överföring avvisad – Din nuvarande registrator avvisade din domännamnsöverföring. Kontakta din nuvarande registrator för att lösa de problem som föreligger. Sedan kan du köpa överföringen på nytt från ditt konto hos oss.

Om ditt domännamn fastnar i Ingen åtgärd krävs: Initieringsstatus:

Normalt innebär denna status att vi håller på att initiera din domännamnsöverföring. Men om du har registrerat eller överfört domännamnet under de senaste 60 dagarna så säger reglerna i ICANN-policyn att du inte kan överföra det. I detta fall säger regeln för Rekommenderad åtgärd att: ”Du kan bara överföra domäner som senast registrerades eller överfördes för mer än 60 dagar sedan. Vi startar om den här överföringen när domänen är kvalificerad”.

OBS! En 60-dagarsspärr gäller inte för .au-domännamn.

Ditt domännamn kommer att fortsätta att ha denna status tills vi kan initiera överföringen på nytt (om den är berättigad enligt ICANN-policyn) eller tills överföringen förfaller (30 dagar efter köpet). Kontakta vår supportgrupp för hjälp om din överföring förfaller.

Om du inte har fått den auktoriseringskod eller det bekräftelsemeddelande via e-post som krävs för att auktorisera överföringen:

Delen Kontaktuppgifter på sidan för Domäninställningar i ditt konto visar den administrativa kontaktens (admin) e-postadress för domännamnet, som den listas i Whois-databasen. Beroende på situationen så kan du behöva uppdatera e-postadressen för admin, uppdatera dina uppgifter eller vidarebefordra e-postmeddelandet som bekräftar överföringen till din admin-e-postadress. Mer information finns i

.

OBS! Om du har ett .au-domännamn så skickar vi överförings-ID:n och en e-postbekräftelse till registrerarens kontaktpersons e-postadress, såsom den visas i Whois-databasen. Om den är felaktig så ska du uppdatera den hos din nuvarande registrator.

Relaterade hjälpartiklar:

För att förhindra att fel uppstår vid domännamnsöverföringar till oss, se Överför min domän till GoDaddy.

För att förhindra eller lösa problem med överföringar till en annan registrator, se Överför min domän från GoDaddy.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.