GoDaddy Hjälp

Byta namn på min WordPress-domän medan jag flyttar min webbplats till en ny plats

Det finns olika sätt att flytta din WordPress-webbplats mellan servrar. Den här metoden ska enbart användas om du vill byta domännamnet för din WordPress-webbplats när du flyttar webbplatsen till en ny server eller värd.

Obs! Om du bara vill ändra namnet på din WordPress-domän kan du läsa mer i Ändra en domän in WordPress.

För att komma igång måste du konfigurera WordPress på ditt värdtjänstkonto. När WordPress har konfigurerats behöver du exportera din befintliga webbplats och databas och sedan importera den tillsammans med databasen till den nya servern. För att slutföra processen behöver du sedan uppdatera filen wp-config.php och reparera brutna länkar på din webbplats.

Exportera och ladda ner din webbplats från en server

För att exportera och hämta din Wordpress-webbplats från din nuvarande värd måste du säkerhetskopiera din befintliga databas och få tillgång till Wordpress-filerna på din befintliga server.

 1. Identifiera databasen som din WordPress-webbplats använder och skapa en säkerhetskopia av databasen som en SQL-fil. Mer information finns i den officiella WordPress-dokumentationen.
 2. Anslut till ditt befintliga värdtjänstkonto med File Transfer Protocol (FTP). Mer information finns i Vad är FTP?
 3. Hämta ner hela innehållet i wordpress-mappen till datorn.

Importera och ladda upp en WordPress-webbplats till en ny plats

För att importera och ladda upp din Wordpress-webbplats till våra servrar måste du gå till den nya värdservern och databasen.

 1. Anslut till ditt nya värdkonto via FTP.
 2. Lägg upp och ersätt innehållet i wordpress-mappen du sparade.
 3. Skapa en ny MySQL-databas (cPanel / Plesk).
 4. Anteckna namnet på databasen, namnet på värden samt lösenordet du använde.
 5. Återställ den SQL-fil du sparade i den nya databasen. Det finns mer information i Importera SQL-filer till MySQL-databaser.

Uppdatera din wp-config.php-fil

För att få din webbplats att fungera måste du uppdatera filen wp-config.php med det nya domännamnet.

 1. I FTP-appen öppnar du din wp-config.php-fil.
 2. Lägg till följande två rader i filen, där exempel.com är webbplatsens faktiska plats. Mer information finns i den officiella WordPress-dokumentationen.
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');
 3. Hitta delen som ser ut som det här exemplet:
  /** Namnet på databasen för WordPress */
  define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');
  /** Användarnamnet för MySQL-databasen */
  define('DB_USER', 'usernamehere');
  /** Lösenordet för MySQL-databasen */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');
  /** MySQL-värdnamn */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  $table_prefix = 'ditttabellprefix';
 4. Ange följande uppgifter för din databas:
  • putyourdbnamehere: Byt ut detta mot ditt MySQL-databasnamn.
  • usernamehere: Byt ut detta mot ditt MySQL-användarnamn.
  • yourpasswordhere: Byt ut detta mot ditt MySQL-lösenord.
  • localhost: Byt ut detta mot ditt MySQL-värdnamn.
  • yourtableprefix med det korrekta tabellprefixet.
   Obs! Om din webbplats hanteras på Managed WordPress borde raden med värdnamnet ha följande struktur: define('DB_HOST', 'yourhostname:portnumber'); Du ska ersätta yourhostname med det korrekta MySQL-värdnamnet och portnumber med det korrekta portnumret.
 5. Spara den uppdaterade wp-config.php-filen.

Reparera brutna länkar efter du har flyttat din WordPress-webbplats

Sedan rensar du bort utgångna länksökvägar.

 1. Logga in på WordPress.
 2. Gå till menyn Insticksprogram och välj Lägg till nytt .
 3. Skriv Better Search Replace.
 4. Leta upp insticksprogrammet Better Search Replace och välj Installera nu.
 5. När insticksprogrammet har installerats väljer du Aktivera .
 6. Gå till menyn Verktyg och välj Bättre sökning Ersätt .
 7. Ange din gamla webbadress i fältet Sök efter. Exempelvis: http://olddomainexample.com (inget avslutande snedstreck).
 8. Ange din nya webbadress i fältet Ersätt med. Exempelvis: http://newdomainexample.com (inget avslutande snedstreck).
 9. Markera alla databastabeller i fältet Välj tabeller.
 10. Avmarkera kryssrutan Kör som torrkörning.
 11. Välj Kör sök / ersätt för att ersätta webbadresserna i databasen.
 12. I FTP-appen öppnar du filen wp-config.php och tar bort följande två rader:
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');

Du har nu bytt domännamn och flyttat din webbplats till en ny server eller värd.

Mer information