WordPress Hjälp

Ändra en domän i WordPress

Följ stegen nedan för att uppdatera din WordPress-webbplats så att den använder ett nytt domännamn. Efter att du har bytt domän i WordPress kan du också behöva uppdatera domänen på själva värdkontot.

Om du har ett Hanterat WordPress-konto kan du hoppa över dessa steg och uppdatera domänen i ditt värdgränssnitt.

 1. Logga in på WordPress.
 2. I menyn på vänster sida väljer du Inställningar > Allmänt.
 3. Uppdatera följande fält med det nya domännamnet:
  • WordPress-adressen (URL)
  • Webbplatsadress (URL)

  Webbplatsadress och WordPress-adress är vanligtvis samma för standardinstallationer av WordPress.

 4. Rulla neråt och välj Spara ändringar.

Nu behöver du uppdatera domännamnet inom din värdtjänstkontrollpanel för Linux-värdtjänster med cPanel eller Windows-värdtjänster med Plesk.

Nästa steg

 • Om din nya domän är registrerad på ett annat konto eller hos en tredje part kan du behöva hitta din nya IP-adress på ditt Linux- eller Windows-värdtjänstkonto så att du kan uppdatera DNS:en. De flesta DNS-uppdateringarna träder i kraft inom en timme, men det kan ibland ta upp till 48 timmar innan de uppdateras globalt.

Mer information