Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Skapa MySQL / MS-SQL-databaser i Windows-värdtjänster

I Plesk kan du skapa MySQL- eller MSSQL-databaser på ditt värdtjänstkonto som dina webbplatser kan använda.

  1. Logga in på ditt GoDaddy produktsida .
  2. Välj Webbhotell . Välj sedan Hantera bredvid det värdkonto du vill använda.
  3. Välj Plesk Admin .
  4. Välj Databaser på menyn till vänster.
  5. Välj Lägg till ny databas .
  6. Ange ett databasnamn , välj en server i listrutan Databasserver och välj sedan en webbplats i listrutan Relaterad webbplats .
  7. Ange ett databasanvändarnamn och ange sedan ett lösenord i fälten Lösenord och Bekräfta lösenord .
  8. (Valfritt) Markera kryssrutan för att ge databasanvändaren åtkomst till alla databaser inom den valda prenumerationen.
  9. Välj OK .

Ett meddelande om att du lyckas bekräftar att din databas och databasanvändare har skapats. Om du behöver skapa ytterligare användare väljer du Användarhantering och sedan Lägg till ny databasanvändare .

OBS! Varje databasanvändare kan endast komma åt en databastyp. Men du kan skapa användare med samma namn för varje databastyp.

Mer information

  • Visa databasinformation för min Windows-värdtjänst