Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Byt namn på din WordPress-domän när du flyttar din webbplats till en ny plats

Det finns olika sätt att flytta din WordPress®-blogg mellan servrar. Den här metoden ska enbart användas om du vill byta domännamnet för din WordPress-blogg när du flyttar webbplatsen till en ny server eller värd.

Läs Flytta stora WordPress-bloggar till GoDaddy om du flyttar din webbplats men ska använda samma domännamn.

Läs Ändra namn på ditt Wordpress-domän om du bara vill ändra namnet på din WordPress-domän.

Läs Move my WordPress site to a different directory in Web & Classic Hosting om du har installerat WordPress i fel katalog på din server.

För att komma igång måste du konfigurera WordPress på ditt värdtjänstkonto. När WordPress har konfigurerats behöver du exportera din befintliga blogg och databas och sedan importera den tillsammans med databasen till den nya servern. För att slutföra processen behöver du sedan uppdatera filen wp-config.php och reparera brutna länkar på din webbplats.

1. Exportera och hämta ner en blogg från en server

För att exportera och hämta Wordpress-bloggar från din nuvarande värd måste du säkerhetskopiera din befintliga databas och få tillgång till Wordpress-filerna på din befintliga server.

Exportera och hämta ner en blogg från en server

 1. Identifiera databasen som din WordPress-blogg använder och skapa en säkerhetskopia av databasen som en SQL-fil. För mer information, se Wordpress-codex.
 2. Anslut till ditt befintliga värdtjänstkonto med File Transfer Protocol (FTP). För mer information, se What is File Transfer Protocol (FTP)?
 3. Hämta ner hela innehållet i wordpress-mappen till datorn.

2. Importera och lägga upp en WordPress-webbplats till en ny server

För att importera och ladda upp din Wordpress-blogg till våra servrar måste du gå till den nya värdservern och databasen.

Importera och lägga upp en WordPress-blogg till en ny plats

 1. Anslut till ditt nya värdkonto via FTP.
 2. Lägg upp och ersätt innehållet i wordpress-mappen du sparade.
 3. Skapa en ny MySQL-databas. Mer information finns i Skapa MySQL- eller MS SQL-databaser.
 4. Anteckna namnet på databasen, namnet på värden samt lösenordet du använde.
 5. Återställ SQL-filen du sparade i den nya databasen. Mer information finns i Importera SQL-filer till MySQL-databaser.

3. Uppdatera filen wp-config.php

För att få din webbplats att fungera måste du uppdatera filen wp-config.php med det nya domännamnet.

Uppdatera filen wp-config.php

 1. Gå till värdkontots redigerare och öppna filen wp-config.php.
 2. Lägg till följande två rader i filen, där exempel.com är webbplatsens faktiska plats. För mer information, se Wordpress-codex.
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');
 3. Hitta delen som ser ut som det här exemplet:
  /** Namnet på databasen för WordPress */
  define('DB_NAME', 'namnpadatabas');
  /** Användarnamnet för MySQL-databasen */
  define('DB_USER', 'anvandarnamn');
  /** Lösenordet för MySQL-databasen */
  define('DB_PASSWORD', 'losenord');
  /** MySQL-värdnamn */
  define('DB_HOST', 'lokalvard');
 4. Ange följande uppgifter för din databas:
  • namnpadatabas är namnet på din MySQL-databas
  • anvandarnamn är användarnamnet för din MySQL-databas
  • losenord är lösenordet för din MySQL
  • lokalvard är namnet på din MySQL-värd
 5. Spara dina ändringar.

4. Reparera brutna länkar efter du har flyttat din WordPress-webbplats

Sedan rensar du bort utgångna länksökvägar.

Reparera brutna länkar efter du har flyttat din WordPress-webbplats

 1. Logga in på din WordPress-adminpanel.
 2. På menyn Insticksprogram klickar du på Lägg till nytt.
 3. Skriv Search and replace och klicka på Sök insticksprogram.
 4. Hitta insticksprogrammet Search and Replace och klicka på Installera nu.
 5. Klicka på OK.
 6. Klicka på Aktivera insticksprogram.
 7. Öppna menyn Verktyg och klicka på Search and Replace.
 8. Ange din gamla webbadress i fältet Sök efter. Exempelvis: http://olddomainexample.com (inget avslutande snedstreck).
 9. Ange din nya webbadress i fältet Ersätt med. Exempelvis: http://newdomainexample.com (inget avslutande snedstreck).
 10. Välj Alla och klicka på .
 11. Gå till värdkontots redigerare, öppna filen wp-config.php och ta bort följande två rader:
  define('WP_HOME','http://example.com');
  define('WP_SITEURL','http://example.com');

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.