WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Åtgärda WordPress när du ber om FTP-autentiseringsuppgifter

Om du ombeds att ange dina FTP-autentiseringsuppgifter när du försöker installera eller uppdatera ett insticksprogram eller tema i WordPress-instrumentpanelen beror det på en specifik inställning i filen wp-config.php. Följ stegen nedan för att förhindra att WordPress visar den här FTP-prompten.

  1. Anslut till ditt värdkonto med FTP eller Filhanterare .
  2. Hitta mappen med dina WordPress-filer och öppna filen wp-config.php.
  3. Längst ner i filen wp-config.php ovanför raden som står/* That's all, stop editing! Happy publishing. */ , lägg till följande kodrader:
    define ('FS_METHOD', 'direct'); define ('FS_CHMOD_DIR', 0755); define ('FS_CHMOD_FILE', 0644);
  4. Spara den uppdaterade filen.
  5. Ladda om din WordPress-kontrollpanelsida i en webbläsare.

Nu kan du uppdatera eller installera insticksprogram och teman utan att behöva få FTP-autentiseringsuppgifter.

Mer information