WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Använda WordPress-redigeraren

Du kan skapa sidor och inlägg i WordPress med standardblockredigeraren, som är mycket användarvänlig och ger dig möjlighet att skapa mediarika sidor och inlägg. För att komma igång med blockredigeraren kan du granska följande artiklar:

  1. Öppna WordPress-redigeraren
  2. Lägg till ett block i WordPress
  3. Lägg till ett bildblock i mitt WordPress-inlägg eller -sida
  4. Lägg till ett galleri på min WordPress-webbplats
  5. Lägg till en video i mitt WordPress-inlägg eller -sida
  6. Lägg till ett anpassat HTML-block i WordPress
  7. Lägg till kolumner i mitt WordPress-inlägg eller -sida

CoBlocks specifika

Mer information