WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lägg till ett anpassat HTML-block i WordPress

Du kan lägga till anpassad HTML på din WordPress-webbplats genom att använda alternativet anpassad HTML i kodblocket.

  1. Logga in på WordPress.
  2. På menyn till vänster väljer du Inlägg eller Sidor .
  3. Håll markören över inlägget eller sidan du vill redigera och välj sedan Redigera .
  4. Välj i det övre vänstra hörnetwordpress plus-ikonen Växla blockinlägg .
  5. Gå till menyn till vänster och välj Kod under Text under Text. Kodblocket läggs till längst ner på inlägget eller sidan.
  6. Väljwordpress kodikon Kod och välj sedan Anpassad HTML .
  7. Ersätt Skriv HTML ... med ditt HTML-kodavsnitt.
  8. (Valfritt) Flytta markören och välj sedan Förhandsgranska eller HTML för att växla mellan förhandsgranskning och redigering av koden.
  9. (Valfritt) Markera blocket och välj sedan och håll ned detwordpress-dra-ikonen Dra för att flytta blocket runt inlägget eller sidan.
  10. Välj Uppdatera .

När du ser meddelandet Uppdaterad sida i det nedre vänstra hörnet har din anpassade HTML-kod lagts till på din webbplats.

Mer information