Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ta bort WordPress-kommentarer i databasen

Du kan ta bort WordPress-kommentarer från databasen. Detta kan vara till hjälp om du snabbt behöver ta bort en stor mängd spam-kommentarer.

  1. Logga in på phpMyAdmin ( cPanel / Plesk / Webbhotell / Hanterade WordPress-bloggar ).

    OBS! I cPanel-värdtjänster måste du välja databasen för din WordPress-webbplats i kolumnen till vänster innan du går vidare till nästa steg.

  2. Klicka på tabellen wp_comments.
  3. Markera kryssrutan bredvid varje kommentar du vill ta bort, eller klicka på rutan Markera alla.
  4. Klicka på Ta bort
  5. Klicka på Ja

Mer information