|  Start
Hjälp

WordPress Hjälp

Make the WordPress version private


Verify WordPress is up-to-date Make the WordPress version private
Block PHP in directories Remove WordPress readme file
Enable DISSALLOW_FILE_EDIT in WordPress

If someone knows what version of WordPress you are running, they may know exactly what vulnerabilities your site has. It is important to keep your version private in the event you do not update to the latest version right when it comes out.

  1. You should always backup your site before making any changes.
  2. Log in to WordPress.
  3. Go to Sucuri Security > Settings.
  4. Click on the Hardening tab.
  5. Find the section labled Remove WordPress Version.
  6. If the section is red, click on the Apply Hardening button.

You have now prevented your WordPress version from being viewed publicly.

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.