WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Inaktivera redigeraren för tema och insticksprogram i WordPress med insticksprogrammet Sucuri Security

För att göra det enkelt kan du redigera insticksprogram och temafiler direkt från din WordPress-instrumentpanel - men det kan också göra din webbplats sårbar för skadliga besökare. Så här använder du insticksprogrammet Sucuri Security för att skydda din webbplats genom att inaktivera filredigeraren när den inte behövs.

Obligatoriskt: Du måste installera insticksprogrammet Sucuri Security innan du följer dessa steg.
  1. Logga in på WordPress.
  2. Välj Sucuri Security > Settings på menyn till vänster.
  3. Välj fliken Härdning.
  4. Hitta avsnittet avaktiverat Inaktivera insticksprogram och temaredigerare.
  5. Om avsnittet är rött väljer du Tillämpa härdning . Om den är grön har härdningen redan använts.

OBS! Om du inte kan tillämpa eller återställa härdning för den här funktionen kan den redan hanteras av din värdplattform.

Relaterade steg

Skydda din webbplats ytterligare genom att aktivera de andra Sucuri-säkerhetsalternativen:

Mer information