WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ta bort WordPress readme-filen med insticksprogrammet Sucuri Security

Varje WordPress-installation levereras med readme.html-filen som bara innehåller information om din webbplats. Förhindra att skadliga besökare får den informationen genom att ta bort filen readme.html med insticksprogrammet Sucuri Security.

OBS! Vi rekommenderar att du upprepar de här stegen efter varje WordPress-uppdatering, eftersom en ny readme.html-fil skapas när du ändrar en WordPress-version.

Obligatoriskt: Du måste installera insticksprogrammet Sucuri Security innan du följer dessa steg.
  1. Logga in på WordPress.
  2. Välj Sucuri Security > Settings på menyn till vänster.
  3. Välj fliken Härdning.
  4. Hitta avsnittet märkt Undvik informationsläckage .
  5. Om avsnittet är rött väljer du Tillämpa härdning . Om den är grön har härdningen redan använts.

OBS! Om du inte kan tillämpa eller återställa härdning för den här funktionen kan den redan hanteras av din värdplattform.

Relaterade steg

Skydda din webbplats ytterligare genom att aktivera de andra Sucuri-säkerhetsalternativen:

Mer information