WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Kopiera WordPress-webbplatsen manuellt till en annan mapp

Du kan behöva kopiera din WordPress-webbplats från en mapp till en annan i samma värdtjänstkonto, men det tar några fler steg än att bara kopiera filerna.

OBS! Ge dig själv 30-60 minuter på att slutföra alla fem delarna.

Det här förfarandet leder dig hela vägen genom att manuellt kopiera en WordPress-webbplats till en annan mapp i samma värdtjänstkonto.

Manuell kopiering av en WordPress-webbplats till en annan mapp består av följande fem delar:

  1. Del 1: Skapa en ny databas som din webbplats kan använda.
  2. Del 2: Exportera databasen från den gamla databasen.
  3. Del 3: Importera databasen till den nya databas du vill använda.
  4. Del 4: Kopiera filerna till den nya mappen.
  5. Del 5: Uppdatera anslutningssträngarna för att ansluta till den nya databasen

Mer information