Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Konfigurera DNS för din cPanel-domän

Du har byggt en webbplats med Linux värdtjänst och är nu redo att gå live. För att göra webbplatsen tillgänglig för internet måste du se till att DNS är korrekt konfigurerat. Vanligtvis sprids DNS-ändringar inom några timmar, men det kan ta upp till 48 timmar för allt att spridas på internet.

Varning! Den här artikeln omfattar ett avancerat tekniskt ämne. Om stegen utförs på ett felaktigt vis kan det medföra oönskade ändringar av din webbplats. Innan du gör ändringar rekommenderar vi att du exporterar ditt DNS eller tar en skärmbild av DNS-posterna som en säkerhetskopia. Läs igenom Supportförklaringen för att lära dig mer om support för GoDaddy-produkter och tjänster.

1: Leta upp dina namnservrar och var du hanterar DNS

Innan du gör några ändringar kontrollerar du namnservrarna för att se till att du uppdaterar DNS på rätt plats. Dina namnservrar anger det värdtjänstföretag du ska använda för att hantera domänens DNS.

  • Domäner som är registrerade på GoDaddy: Visa dina namnservrar på ditt GoDaddy-konto.
  • Domäner som är registrerade någon annanstans: Kontakta din domänregistrator för att få mer information.

2. Värdtjänster DNS

Gå till din DNS-värd och säkerställ att dessa poster pekar korrekt så att Linux värdtjänst-webbplatsen går att nå via internet.

TypNamnData
A@Din Linux-värdtjänsts IP-adress
CNAMEwwwDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)
Obs! DNS-värdars etiketter och formatering kan variera. Vi rekommenderar att du kontaktar din DNS-värd om du är osäker på hur du ska fortsätta, eftersom deras krav kan skilja sig från de här exempelposterna.

3. (valfritt) Mail-DNS

Om du avser att ha e-post på din Linux-värdtjänst bör du se till att de här posterna pekar korrekt på din DNS-värd.

TypNamnData
AmailDin Linux-värdtjänsts IP-adress
MX@mail.[ditt domännamn] (exempelvis mail.coolexample.com)
TXT@v=spf1 include:secureserver.net -all
TXTadminv=spf1 include:secureserver.net -all
CNAMEwebbmejlDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)

3. (Valfritt ) Diverse DNS

Om du lägger till de här posterna på din DNS-värd kan det hjälpa specifika Linux-värdtjänstfunktioner att fungera, men de krävs inte för grundläggande webb- och e-postvärdtjänster.

TypNamnData
AadminDin Linux-värdtjänsts IP-adress
CNAMEautoconfigDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)
CNAMEautoconfig.adminDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)
CNAMEautodiscoverDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)
CNAMEautodiscover.adminDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)
CNAMEcpanelDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)
CNAMEftpDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)
CNAMEwebdiskDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)
CNAMEwebdisk.adminDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)
CNAMEwhmDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)
CNAMEwww.adminDitt domännamn (t.ex. coolexample.com)
CNAME_domainconnect_domainconnect.gd.domaincontrol.com.
TypTjänstProtokollNamnPrioritetViktPortVärde
SRV_autodiscover_tcp@00443cpanelemaildiscovery.cpanel.net
SRV_autodiscover_tcpadmin00443cpanelemaildiscovery.cpanel.net

4. Ta bort DNS med konflikt

Om du har DNS-poster med identiska typ- och namnkombinationer till din Linux värdtjänst rekommenderar vi att du tar bort dessa konflikter. Till exempel:

TypNamnDataÅtgärd
A@Din Linux-värdtjänsts IP-adressLägg till den här posten
A@En annan IP-adressTa bort den här posten

Mer information