GoDaddy Hjälp

Aktivera ett insticksprogram i WordPress

Insticksprogram lägger till extra funktioner på din WordPress-webbplats. Följ stegen nedan för att aktivera WordPress-insticksprogram.

  1. Logga in på WordPress.
  2. I menyn på vänster sida väljer du Insticksprogram > Installerade insticksprogram.
  3. Hitta det insticksprogram du vill aktivera och välj Aktivera.

    Obs! Om du inte kan hitta insticksprogrammet i listan kan det bero på att det inte är installerat än. Du behöver installera insticksprogram först, så att du kan aktivera det.

Nu är insticksprogrammet aktivt och du kan följa dess dokumentation för att konfigurera det.

Mer information