Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Importera SQL-filer till MySQL-databaser

Om du har säkerhetskopierat eller exporterat en databas till en SQL-fil kan du importera den till en av MySQL-databaserna i ditt värdtjänstkonto via phpMyAdmin.

OBS! Du behöver inte inkludera raden CREATE DATABASE i din MySQL-databas. Om du inkluderar den kan importen misslyckas. Vi rekommenderar att du tar bort denna rad innan du importerar databasen.

Med PhpMyAdmin-gränssnittet kan du bara importera 8 MB data på en gång. Om du behöver importera mer än 8 MB rekommenderar vi att du delar upp filen i 8 MB-bitar.

Varning: Om du importerar en databas för Hanterad WordPress måste du ändra SQL-filen för att din webbplats ska fungera korrekt.

Så här importerar du SQL-filer till MySQL-databaser med hjälp av phpMyAdmin

  1. Gå till din databas via PHPMyAdmin (cPanel/Plesk/Hanterad WordPress).
  2. Till vänster klickar du på databasen du vill använda.
  3. Välj fliken Importera.
  4. Klicka på Bläddra, leta upp SQL-filen på datorn, klicka på Öppna och klicka sedan på .

Då körs SQL-filen och uppdaterar databasen enligt specifikationerna i din SQL-fil. Det kan ta flera minuter att återställa databasen.

OBS! Om du får ett felmeddelande där det står "Script timeout passed, if you want to finish import, please resubmit same file and import will resume" kan du omedelbart välja samma fil för import och fortsätta återställningen där den slutade.

När databasen har återställts ska du kontrollera att dina anslutningssträngar är uppdaterade. Det finns mer information i Uppdatera databasanslutningssträngar för WordPress.