Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

GoDaddy Hjälp

Fix Error establishing a database connection in WordPress

WordPress uses connection strings to know which database to connect to. When your site is not connected to your database, it displays the Error establishing a database connection notification. To resolve this error, update the connection strings on your WordPress site.

Obligatoriskt: Du behöver följande för att slutföra alla stegen i den här artikeln:
 • En FTP-app för att öppna och redigera dina webbplatsfiler. Det finns många FTP-klienter från tredje part tillgängliga, vi rekommenderar FTP-appen från FileZilla.
 • En textredigerare för att göra de ändringar som behövs i WordPress-filer. Det finns många textredigeringsverktyg från tredje part, vi rekommenderar Notepad++. Redigera inte filer med ordbearbetningsprogram såsom Microsoft Word.
 • The database name, username, password, and host name for your WordPress site. Find these details for your Linux Hosting with cPanel, Windows Hosting with Plesk, or Managed WordPress plan. If you’re using cPanel or Plesk, you’ll need to reset and use a new password.
Warning: You should always back up your site before performing any troubleshooting.
 1. Logga in på phpMyAdmin.
 2. I phpMyAdmin, i menyn till vänster, väljer du namnet på den databas som används av din webbplats.
 3. Anteckna databasprefixet. Databasprefixet är bifogat till tabellnamnen (om du t.ex. ser följande databastabeller: wp_3f_options, wp_3f_ posts, wp_3f_postmeta osv så är ditt databasprefix wp_3f_).
 4. Ansluta till ditt värdkonto med FTP. Hitta och öppna mappen som din WordPress-webbplats ligger i.
 5. In the wp-config.php file, find the section that looks like this example:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'yourdatabasename');
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'yourusername');
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpassword');
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'yourhostname');
  
  $table_prefix = 'yourtableprefix';
 6. Kontrollera om informationen i den här filen matchar de databasuppgifter du hittade tidigare.
  • yourdatabasename: Replace this with your MySQL database name.
  • yourusername: Replace this with your MySQL username.
  • yourpassword: Byt ut detta mot ditt MySQL-användarlösenord.
  • yourhostname: Replace this with your MySQL host name.
  • yourtableprefix: Replace this with your table prefix.

  Obs! Om någon av uppgifterna i wp-config.php-filen inte stämmer med dina databasuppgifter ser du till att uppdatera filen med rätt information.

 7. Spara den uppdaterade filen.
 8. Verify your site is back online by visiting your site with private browsing mode in Chrome, Firefox, or Edge.

Mer information