Hanterad WordPress Hjälp

Visa detaljerna för databasen

Du kan visa dina Managed WordPress-databasdetaljer för att få information om anslutningssträngar, t.ex. databasnamn, användarnamn, lösenord och värdnamn.

 1. Gå till sidan Mina produkter för GoDaddy.
 2. På sidan Mina produkter väljer du Hantera alla bredvid Managed WordPress.
 3. Bredvid den webbplats du vill visa väljer du Inställningar i Menyikonmenyn.
  Välj Inställningar
 4. Välj Visa mer för att utöka panelen.
  Välj visa mer
 5. Leta upp Databasuppgifter och välj Visa.
  Välj visa
 6. Du kan visa och kopiera dina uppgifter här.
  Få alla uppgifterna

Relaterade steg

Mer information