Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Visa databasinformation för min Windows-värdtjänst

Så här hittar du värdnamn, server, användare med mera för databaserna i ditt Windows-värdtjänstkonto. Du kan behöva dessa uppgifter om du vill fjärransluta till en databas i kontot .

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Välj Webbhotell och välj Hantera bredvid det Windows-värdtjänstkonto som du vill visa.
  3. I kontot Dashboard väljer Plesk Admin.
  4. Gå till navigering till vänster på Plesk och välj Databaser . På sidan Databaser visas värdnamn, server och användare för varje databas i Plesk-kontot.
Varning: Ta inte med porten efter IP-adressen för dina MySQL-databaser. Till exempel om din databasserver är1.1.1.1:3306 , använd1.1.1.1 som databasens värdnamn.

Relaterade steg

  • Om du inte kan logga in på din databas, återställ ett av databasens användarlösenord genom att gå till fliken Användare. Därifrån väljer du det användarnamn du vill använda, återställer lösenordet och väljer sedan OK .

Mer information