GoDaddy Hjälp

Exportera MySQL-databas i SSH

En Secure Shell-anslutning (SSH) kan användas istället för phpMyAdmin för att exportera en SQL-säkerhetskopia för din databas. Det är en avancerad metod som kan hjälpa dig när du exporterar stora SQL-filer, och kan vara nödvändigt när du använder självhanterad VPS eller dedikerade servrar, eftersom de inte har phpMyAdmin installerat.

Note: If your site is hosted on one of the Managed WordPress hosting plans, you must use WP-CLI instead of SSH.
Required: You'll need the following to complete these steps:
 • En SSH-app. Vi föreslår PuTTY för Windows eller Terminal för macOS .
 • Dina FTP-uppgifter. Om du inte redan har dem nedskrivna ska du ta reda på din FTP-värd, ditt användarnamn och ditt lösenord:
 • Dina databasuppgifter. Om du inte redan har dem nedskrivna ska du ta reda på ditt databasnamn, användarnamn, värdnamn och lösenord:
 1. Anslut till mitt värdkonto med SSH (Secure Shell).
 2. Använd kommandot ls för att skapa en lista över filer och mappar, och cd och ../ för att förflytta dig genom kataloger tills du kommer till den katalog där du vill spara säkerhetskopian.
 3. Anslut till MySQL med följande kommando:
   mysqldump -h hostname -P port -u username -p database > backup.sql
  Obs! Om du använder localhost för din värd ska du ta bort –h hostname och om du har en standardport (3306) kan du ta bort –P port från kommandot.
  • I kommandot ovan ska du ersätta:
   • hostname med ditt värdnamn.
   • port med ditt MySQL-portnummer. Om det inte specifikt anges som något annat i ditt värdkonto, är din port 3306.
   • username med ditt användarnamn för den här databasen.
   • database med namnet på databasen som du vill exportera.
   • backup.sql med namnet som du vill använda för säkerhetskopian.
 4. Välj Enter på tangentbordet.
 5. När uppmaningen Ange lösenord: visas ska du ange ditt lösenord för den databasanvändaren.
  Obs! Lösenordet är, av säkerhetsskäl, inte synligt, så du ser inget när du skriver eller klistrar in.
 6. Välj Enter på tangentbordet.

Your database is exported to the SQL file you named in Step 4 and is ready for you to download to your local computer.

Mer information