GoDaddy Hjälp

Exportera MySQL-databas i SSH

En Secure Shell-anslutning (SSH) kan användas istället för phpMyAdmin för att exportera en SQL-säkerhetskopia för din databas. Det är en avancerad metod som kan hjälpa dig när du exporterar stora SQL-filer, och kan vara nödvändigt när du använder självhanterad VPS eller dedikerade servrar, eftersom de inte har phpMyAdmin installerat.

Obligatoriskt: Du behöver följande för att slutföra dessa steg:
Obs! Om du använder WordPress kan du hitta databasuppgifterna i wp-config.php-filen.
 1. Anslut till din server eller ditt delade värdkonto med SSH.
 2. Använd kommandot ls för att skapa en lista över filer och mappar, och cd och ../ för att förflytta dig genom kataloger tills du kommer till den katalog där du vill spara säkerhetskopian.
 3. Anslut till MySQL med följande kommando:
   mysqldump -h hostname -P port -u username -p database > backup.sql
  Obs! Om du använder localhost för din värd ska du ta bort –h hostname och om du har en standardport (3306) kan du ta bort –P port från kommandot.
  • I kommandot ovan ska du ersätta:
   • hostname med ditt värdnamn.
   • port med ditt MySQL-portnummer. Om det inte specifikt anges som något annat i ditt värdkonto, är din port 3306.
   • username med ditt användarnamn för den här databasen.
   • database med namnet på databasen som du vill exportera.
   • backup.sql med namnet som du vill använda för säkerhetskopian.
 4. Välj Enter på tangentbordet.
 5. När uppmaningen Ange lösenord: visas ska du ange ditt lösenord för den databasanvändaren.
  Obs! Lösenordet är, av säkerhetsskäl, inte synligt, så du ser inget när du skriver eller klistrar in.
 6. Välj Enter på tangentbordet.

Din databas är nu exporterad till SQL-filen som du angav i steg 4 och du kan ladda ner den lokalt till din dator.

Mer information