Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Åtgärda blandade innehållsfel i WordPress

Efter att du lagt till SSL och aktiverat HTTPS kan det hända att vissa bilder inte visas korrekt längre. Om du nyligen har lagt till SSL kan du följa någon av de här anvisningarna för att lösa problemet.

Använd ett insticksprogram

Följ de här stegen för att installera insticksprogrammet Really Simple SSL.

  1. Installera ett insticksprogram i WordPress.
  2. Aktivera ett insticksprogram i WordPress.
  3. Under Inställningar väljer du SSL.
  4. Förutsatt att ditt SSL är aktivt kan du klicka på knappen Aktivera SSL!.
  5. Granska webbplatsen för att kontrollera att bilderna visas som de ska.

Obs! Det här WordPress-insticksprogrammet är ett insticksprogram från tredje part, läs mer på utvecklarens sida om det är problem med användningen.

Använda .htaccess- eller web.config-fil

  1. Anslut till din värdtjänst med FTP.
  2. Omdirigera HTTP till HTTPS automatiskt.
  3. Nu har du skapat en omdirigering med HTTPS.
  4. Granska webbplatsen för att kontrollera att bilderna visas som de ska.

Mer information: