Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Inaktivera WordPress-insticksprogram i databasen

Du kan använda anvisningarna nedan för att inaktivera dina insticksprogram inifrån databasen. Detta är praktiskt om du inte kan komma åt din WordPress-kontrollpanel.

  1. Logga in på phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Värdtjänster / Hanterad WordPress).

    I cPanel-värdtjänster måste du välja databasen för din WordPress-webbplats i vänstra kolumnen innan du går vidare till nästa steg.

  2. Klicka på tabellen wp_options.
  3. Lokalisera active_plugins under kolumnen option_name. Du kan behöva navigera bortom första sidan med poster.
  4. Klicka på knappen Redigera för raden ifråga.
  5. Markera all text i fältet option_value, kopiera den och klistra in den i en textredigerare.
  6. När texten har kopierats till en säker plats kan du ta bort den från phpMyAdmin.
  7. Klicka på Kör för att verkställa ändringen.

Du kan aktivera om insticksprogrammen när som helst genom att redigera active_plugins på nytt och klistra in texten du avlägsnade tidigare.

Nästa steg

Mer information