GoDaddy Hjälp

Inaktivera WordPress-insticksprogram i databasen

Om du inte kan komma åt din WordPress-kontrollpanel kan du inaktivera alla insticksprogram i databasen. Det kan vara till hjälp när du felsöker problem på din webbplats.

Varning! Du bör alltid göra en säkerhetskopia av din webbplats innan du felsöker eller gör några ändringar.

Obs! När du inaktiverar vissa insticksprogram kan din webbplats se annorlunda ut eller fungera annorlunda.

  1. Logga in på phpMyAdmin.
  2. I phpMyAdmin, i menyn till vänster, väljer du namnet på den databas som används av din webbplats.
  3. Markera tabellen wp_options (markera texten, inte kryssrutan).

    Obs! wp_ är standardprefix för databastabeller. Om ditt tabellprefix inte är wp_ kan du istället försöka hitta _options. Det ska bara finnas en _options-tabell.

  4. Under kolumnen option_name letar du upp posten active_plugins. Du kan behöva navigera bortom första sidan med poster.
  5. Välj Redigera bredvid posten active_plugins.
  6. I raden option_value markerar du all text som hittas i fältet, kopierar den och klistra in den i en textredigerare.
  7. När texten är kopierad till en säker plats kan du ta bort den i phpMyAdmin.
  8. Välj för att tillämpa ändringen och inaktivera insticksprogram.

Du kan aktivera om insticksprogrammen när som helst genom att redigera active_plugins på nytt och klistra in texten du avlägsnade tidigare.

Relaterade steg

Mer information