Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ladda ner ett cPanel-konto med Daily Backups

Ladda ner en tar.gz-säkerhetskopia av hela ditt cPanel-konto med Daily Backups.

 1. Logga in på ditt GoDaddy produktsida .
 2. Välj Webbhotell . Välj sedan Hantera bredvid det Linux-värdtjänstkonto som du vill återställa.
  klicka på hantera
 3. Välj Säkerhetskopior längst upp på skärmen.
 4. Välj Visa säkerhetskopior .
 5. Välj önskat datum för säkerhetskopiering. Det kan ta några minuter innan motsvarande säkerhetskopia har monterats på cPanel-servern.
 6. Välj Exportera kontot .
 7. (Valfritt) Markera kryssrutorna för att exportera databasen eller hemkatalogen .
 8. Välj Starta export .
 9. När bekräftelsen Klart visas längst upp väljer du Ladda ned .

Välj fliken Logg för återställningsåtgärder för att visa och hämta din säkerhetskopia vid ett senare tillfälle.

Mer information