Kontohantering Hjälp

Åtkomst för ombud: Behörighetsnivåer

Om du bjuder in en annan person de kan få tillgång till ditt konto, och du förväntas välja någon av nedanstående åtkomstnivåer. Åtkomstnivån anger vad ett ombud kan göra på ditt konto.

ÅtkomstnivåBeskrivning
Produkter, domäner och köp Ett ombud kan
  • utföra köp för din räkning genom att använda den sparade betalningsmetoden
  • få åtkomst till dina produkter (inklusive kontrollpaneler för produkter) och säga upp nya produkter.
För domäner kan du tillåta ombud att hantera hanteringsåtgärder, överföringsåtgärder eller båda. Läs mer om hur du tilldelar mapptillstånd för ombud.
Produkter och domäner Ett ombud kan
  • få åtkomst till dina produkter (inklusive kontrollpaneler för produkter) och säga upp nya produkter.
För domäner kan du tillåta ombud att hantera hanteringsåtgärder, överföringsåtgärder eller båda. Läs mer om hur du tilldelar mapptillstånd för ombud.
Endast domäner Du kan låta ett ombud hantera hanteringsåtgärder, överföringsåtgärder eller båda. Läs mer om hur du tilldelar mapptillstånd för ombud.
Endast kontokoppling Ett ombud kan få tillgång till ditt konto längre fram, men kan för närvarande varken öppna eller köpa produkter. Välj den här åtkomstnivån för att låta ett ombud vara anslutet till ditt konto för framtida arbete.


Oavsett vilken åtkomstnivå du anger kan ombudet inte

  • Acceptera en inkommande domänöverföring från en annan registrator eller ett annat GoDaddy-konto
  • Hantera eller lägga till betalningsmetoder till ditt konto
  • Bjuda in andra att få åtkomst till ditt konto
  • Visa eller ändra dina kontouppgifter (som ditt lösenord eller PIN-kod för support)
  • Visa din orderhistorik
  • Uppgradera produkter (endast nya köp och förnyelser stöds)
  • Skapa eller redigera inlägg i sociala medier

Relaterat steg

Mer information