Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Uppdatera WordPress-permalänkar i databasen

Om du använder anpassade WordPress-permalänkar kan du förbättra sökmotoroptimeringen och göra webbplatsens webbadress mer attraktiv för sökningar. WordPress-permalänkar är de permanenta webbadresserna för dina inlägg och sidor. Du kan uppdatera WordPress-permalänkar via databasen istället för att använda WordPress-instrumentpanelen.

  1. Du bör alltid säkerhetskopiera din webbplats innan du gör några ändringar.
  2. Logga in på databasen via phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Web Hosting / Hanterade WordPress-bloggar).

    Obs! I cPanel-värdtjänster måste du välja databasen för din WordPress-webbplats i vänstra kolumnen innan du går vidare till nästa steg.

  3. Klicka på tabellen wp_options.
  4. Leta upp permalink_structure-posten under kolumnen option_name. Du kan behöva navigera bortom första sidan med poster.
  5. Klicka på knappen Redigera.
  6. Under fältet option_value för den här posten lägger du till den permalänkstruktur du vill använda.
  7. Klicka på .
  8. URL-adressen på din webbplats sidor bör visa de inställningar som du valt för permalänkar.

Mer information