GoDaddy Hjälp

Återställ WordPress-permalänkar för att lösa 404-fel

WordPress-permalänkar är permanenta webbadresser som dina inlägg och sidor ligger på. Ibland, när de permalänkar inte sparas korrekt, kan inlägg och sidor på din webbplats returnera 404-fel istället för att visa upp rätt innehåll. Du kan lösa det här genom att byta till en annan permalänkstruktur och sedan ändra tillbaka i WordPress-kontrollpanelen.

Varning! Gör alltid en säkerhetskopia innan du felsöker eller gör några ändringar.
  1. Logga in på WordPress.
  2. I menyn på vänster sida väljer du Inställningar > Permalänkar.
  3. Under Permalänkinställningar väljer du en annan permalänkstruktur och väljer därefter Spara ändringar. Det löser 404-felet.
  4. Välj föregående permalänkstruktur och sedan Spara ändringar. Det här återför permalänkar till den föredragna strukturen.

    Obs! Om du vill återställa permalänkar till standardstrukturen i WordPress väljer du Oformaterad permalänkstruktur.

404-fel på dina inlägg och sidor bör vara lösta nu, och webbadresser på din webbplats bör visa den valda permalänkstrukturen.

Mer information