Gå direkt till huvudinnehållet

Kontohantering Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ställ in en reservbetalningsmetod

Du kan ange reservbetalningsmetoder som skyddar den automatiska förnyelsen av dina produkter. Om det finns ett problem med betalningsmetoden som är förknippad med din förnyelse kan vi försöka använda interna betalningsalternativ (till exempel butikskredit eller Good as Gold) innan vi försöker använda dina återstående, senast använda reservmetoder.

  1. Gå till sidan GoDaddy Betalningsmetoder . Du kan uppmanas att logga in.
  2. VäljIkon med tre punkter -menyn bredvid den betalningsmetod som du vill ange som säkerhetskopia. Välj Aktivera som säkerhetskopia .
    • Om betalningsmetoden redan är inställd som reservbetalning har du möjlighet att Inaktivera som reserv .
    • Aktivera som Säkerhetskopiering är inte tillgängligt om ditt kort har gått ut. Välj Redigera för att uppdatera utgångsdatumet innan du aktiverar det som en säkerhetskopia.
    • Butikskredit aktiveras automatiskt som reservbetalningsmetod.
  3. En Etikett för reservbetalning visas i det nedre vänstra hörnet.

Relaterat steg