Kontohantering Hjälp

Ändra betalningsmetod för min prenumeration

Vare sig du har aktiverat automatisk förnyelse eller du förnyar dina produkter automatiskt så kan du ändra den utsedda betalningsmetoden för produkterna.

 1. Gå till GoDaddy-sidan Förnyelser och fakturering . Du kan uppmanas att logga in.
 2. Markera kryssrutan bredvid de produkter som du vill ändra betalningsmetoden för.
  markera kryssrutan
 3. Välj Uppdatera betalning högst upp på sidan.
  ALTEXT
 4. Välj önskad betalningsmetod.
  välj betalningsmetod
  • Om du vill lägga till en ny betalningsmetod väljer du Ny betalningsmetod. Ange de obligatoriska betaluppgifterna och välj sedan Spara.
 5. Välj Uppdatera betalningsmetod. Betalningsmetod för de valda produkterna uppdateras när ändringarna har sparats.

Relaterade steg