Gå direkt till huvudinnehållet

Kontohantering Hjälp

Ändra betalningsmetod för min prenumeration

Du kan ändra betalningsmetod för dina prenumerationer eller produkter, som att byta från ett kreditkort till ett annat. Det är samma process oavsett om du förnyar din produkt automatiskt eller manuellt.

  1. Gå till ditt GoDaddy Sidan Förnyelser och fakturering . Eventuellt får du en uppmaning att logga in.
  2. Under Prenumerationer väljer du ut de produkter som använder betalningsmetoden som du vill ändra. I beskrivningen för varje produkt ingår de 4 sista siffrorna på kortet eller för kontot för den nuvarande betalningsmetoden.
    Prenumerationsstatus med förnyelsedatum och betalningsinformation
  3. Välj Uppdatera betalningsmetod.
  4. En lista över tillgängliga betalningsmetoder visas. Välj den betalningsmetod som du vill använda.
    • Om du vill lägga till en ny betalningsmetod väljer du Ny betalningsmetod och lägger till betalningsuppgifterna. När du är klar väljer du Spara för att lägga till den nya betalningsmetoden till listan.
  5. Välj Uppdatera betalningsmetod för att använda den nya betalningsmetoden du har valt.

Relaterade steg