|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Om .ca-domäner

Canadian Internet Registration Authority (CIRA) är registret för .ca domännamn.

Begränsningar

Domännamn kan innehålla upp till 63 tecken och kan innehålla bokstäver (a–z), siffror (0–9) och bindestreck (förutom som det första eller sista tecknet i domännamnet). Du kan inte registrera domännamn med specialtecken som & och #.

Funktioner Tillgänglighet
Registreringslängd 1 - 10 år
Förnyelselängd 1 - 10 år
Överföringar till Stöds (detaljer nedan1)
Överföringar till någon annan Stöds
Privat registrering Stöds (detaljer nedan2)
Skyddad registrering Stöds
Kontaktuppdateringar Stöds (detaljer nedan3)
Namnserverkrav Detaljer nedan 4
Bevakningar Stöds inte
Volymregistreringar Stöds
Kontoändring Stöds
IDN:er é, ë, ê, è, â, à, æ, ô, œ, ù, û, ü, ç, î, ï och ÿ

OBS! CIRA utför periodiskt revisioner av domännamn för att säkerställa att de uppfyller behörighetskraven. Om CIRA inte kan bekräfta den nya registrerarens behörighetsstatus kan CIRA begära att du tillhandahåller uppgifter som bekräftar din behörighet. Du måste skicka de begärda uppgifterna inom den angivna tidsperioden för att undvika att dina domännamn med ändelsen .ca avaktiveras.

Vem kan registrera .ca-domäner?

Information om vem som kan registrera .ca-domäner och hur finns i

.

1Undantag för överföringar

OBS! CIRA har begränsningar för att förhindra att domännamn överförs inom 65 dagar efter registrering.

 • När en domänöverföring ska utföras måste den initieras för varje variant (IDN) av det domännamnet med ändelsen .ca. Om alla varianter inte överförs kommer överföringen att misslyckas.
 • På sidan Väntande överföringar i Domänhanteraren visas den administrativa kontaktens e-postadress som nocontactsfound@secureserver.net eftersom vi inte kan komma åt din Whois-kontaktinformation.
 • En överföring tar vanligtvis fem till sju dagar från det att den godkänns. En överföring av ett .ca-domännamn går emellertid igenom omedelbart när du anger auktoriseringskoden och klickar på Slutför.

Om domännamnet har upphört har du 30 dagar på dig att överföra det till oss fr.o.m. utgångsdatum. Om du vill överföra ett domännamn med ändelsen .ca till oss inom den 30 dagar långa förnyelsefristen kontaktar du vår supportavdelning för att få hjälp.

2Privat registrering

CIRA tillämpar automatiskt din egna privata registrering på nya domännamn med ändelsen .ca. Specifikt begränsar CIRA den personliga informationen som visas i Whois-databasen för följande typer av juridiska personer:

 • Kanadensiska medborgare
 • Permanent bosatta
 • Juridiska ombud
 • Aboriginer

Om du har registrerat ett domännamn med ändelsen .ca som en individuell registrerare kan du kontakta vår supportavdelning för att avbeställa eller lägga till privat registrering på nytt.

3Undantag för kontaktuppdatering

Alla kontaktuppdateringar kan skickas via ditt konto, inklusive kanadensisk juridisk person.

För att uppdatera kanadensisk juridisk person måste du slutföra följande steg:

 1. Gå till sidan Domäninställningar
 2. Längst ner på sidan under Ytterligare inställningar klickar du på Redigera bredvid .ca CIRA Agreement (Avtal för .CA CIRA).
  Ändra kanadensisk juridisk person
 3. Välj ny Juridisk person i listrutan.
 4. Markera rutan för att godkänna villkoren och klicka på Spara.

OBS! Läs avsnittet ovan för information om Privat registrering2 och hur det kan tillämpas beroende på vilken Kanadensisk juridisk person som är vald.

Förlängningar

CIRA förnyar automatiskt .ca domännamn vid utgångsdatum. Om du inte betalar förnyelseavgiften inom 30 dagar efter utgångsdatum, kan du försöka återställa ditt .ca domännamn, och en avgift kan i så fall tillkomma. Se Förnya min utgångna domän för anvisningar.

Återbetalningsinformation

Mer information om återbetalningar finns på sidan för GoDaddys återbetalningspolicy .

De flesta domäner följer standardvillkoren, men vissa domäner har undantag eller saknar helt möjlighet för återbetalning. Läs mer under BÅDA för följande kategorier:

 • Produkter med specialvillkor för återbetalning (läs under Registrering/förnyelse av domännamn)
 • Produkter som inte är berättigade till återbetalning

Namnserverkrav 4

Du kan ha högst sex namnservrar per domännamn med ändelsen .ca. Varje namnserver måste ha en unik IP-adress.

Endast en IPv4-adress och en IPv6-adress är tillåten per värd.

Obligatoriskt: Innan en .CA-namnserver kan läggas till för en .CA-domän måste namnservern registreras hos CIRA av registratorn för namnserverdomänen. Mer information finns på CIRA:s webbplats.

När dina .CA-namnservrar har registrerats kan du lägga till dem till ditt .CA-domännamn. Om du vill lägga till anpassade namnservrar till ditt domännamn behöver du konfigurera värdnamn och IP-adresser för varje namnserver. Sedan kan du tilldela namnservrar till ditt domännamn.

Skatteinformation

Alla registrerare av en domän med .ca-ändelse måste betala skatt på varor och tjänster (GST) och kan även behöva betala harmoniserade momsskatter (HST), som utgörs av GST och regional försäljningsskatt (PST).

Mer information om tvister gällande .ca-domäner finns i

.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.