WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lägg till ett nyhetsbrev i WordPress

Om du skriver ett nyhetsbrev kan det öka antalet läsare om du lägger till ett anmälan på din webbplats. Vi rekommenderar insticksprogrammet Optin Forms eftersom det uppdateras konsekvent och omfattar ett brett utbud av e-postmarknadsföringstjänster. Följ dessa steg för att installera insticksprogrammet Optin Forms.

OBS! Om din e-postmarknadsföringstjänst har ett insticksprogram som är dedikerat till optins, ska du installera insticksprogrammet istället för Optin Forms.

  1. Logga in på WordPress.
  2. Installera och aktivera insticksprogrammet Optin Forms. För hjälp, se Installera ett insticksprogram i WordPress och Aktivera ett insticksprogram i WordPress .
  3. Klicka på Optin Forms på menyn Dashboard.
  4. Välj din leverantör för e-postmarknadsföring i listrutan Min e-postlösning är.
  5. Fyll i fälten med den begärda informationen.
  6. Växla till fliken Formulär för att ändra formuläret med information om din marknadsföringskampanj.
  7. Klicka på Formulärplacering .
  8. Justera dessa inställningar enligt önskemål för att placera formuläret där du vill.
  9. Klicka på knappen Spara ändringar.

Mer information