SSL-certifikat Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

IIS 7: Förnya ett certifikat

Att förnya ett SSL-certifikat liknar det med att begära ett nytt certifikat. Du kan använda översikten nedan för att hjälpa dig igenom processen.

OBS! De här anvisningarna gäller SSL-certifikat som lagras på tredjepartsservrar, dedikerade servrar eller virtuella dedikerade servrar. Om du använder vårt webbhotell, nätverkshotell, Webbplatsverktyg eller Snabbkundvagn®, seFörnya mitt SSL-certifikat istället.

  1. Begär förnyelse i ditt konto .
  2. När din begäran om förnyelse av certifikat har godkänts laddar du ned certifikatpaketet från ditt konto . Du kan också hämta mellanliggande certifikat från arkivet .
  3. Installera SSL-certifikatet .

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet.