SSL-certifikat Hjälp

IIS 7: Generera CSR (certifikatsigneringsbegäran)

Innan du kan begära ett certifikat genom vårt onlineprogram måste du använda IIS-hanteraren för att generera en certifikatsigneringsbegäran (CSR) för din webbplats.

OBS! Du måste ha minst Service Pack 1 installerat innan du kan generera en CSR.

Så här genererar du en certifikatsigneringsbegäran – Microsoft IIS 7

 1. Gå till Start, välj Administrativa verktyg och markera sedan Hanteraren för Internet Information Services (IIS).
 2. Klicka på det servernamn som du vill generera certifikatsigneringsbegäran för under Anslutningar till vänster.
 3. Dubbelklicka på Servercertifikat i mitten.
 4. Från panelen Åtgärder till höger klickar du på Skapa certifikatbegäran....
 5. Skriv in följande Egenskaper för unikt namn och klicka på Nästa:

  Obs! Följande tecken får inte användas när informationen anges: < > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? &

  • Smeknamn – Det fullständiga domännamnet – eller webbadressen (URL) – som du tänker använda certifikatet för (området på webbplatsen som du vill att kunder ska ansluta till med SSL).
   • Ett SSL-certifikat utfärdat för www.coolexample.com är inte giltigt för secure.coolexample.com. Om du vill att din SSL ska täcka secure.coolexample.com måste du se till att smeknamnet som angavs i certifikatsigneringsbegäran är secure.coolexample.com.
   • Om du begär ett jokercertifikat ska du lägga till en asterisk (*) till vänster om smeknamnet (t.ex. *.coolexample.com eller *.secure.coolexample.com).
  • Organisation – Ditt företags lagligen registrerade namn. Organisationen måste vara den juridiska registreraren av domännamnet i certifikatbegäran.

   Obs! Om du registrerar dig som en enskild person ska du skriva in namnet på den som begär certifikatet i fältet Organisation och bifirmans namn i fältet Organisationsenhet.

  • Organisationsenhet - Använd det här fältet för att skilja mellan olika avdelningar inom en organisation (t.ex. ”Teknik” eller ”Personal”). Det är inte nödvändigt att ange en organisationsenhet när en CSR genereras.
  • Stad/ort – Det fullständiga namnet på staden där din organisation har registrerats/finns. Förkorta inte.
  • Delstat/provins – Det fullständiga namnet på delstaten eller provinsen där din organisation finns. Förkorta inte.
  • LandLandskoden för landet där din organisation är juridiskt registrerad – anges med två bokstäver enligt ISO-formatet.
 6. För Tjänsteleverantör för kryptografi väljer du Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider.
 7. Välj 2048 eller högre som Bit-längd och klicka sedan på Nästa.
 8. Klicka på , ange platsen och filnamnet för din certifikatsigneringsbegäran och klicka på Slutför.

Nästa steg

När du nu har genererat certifikatsigneringsbegäran måste du skriva in den på ditt konto hos oss om du vill kunna begära SSL-certifikatet. Slutför sedan proceduren genom att ladda ned och installera certifikatet.

 1. Leta reda på, kopiera och klistra in certifikatsigneringsbegäran i vårt onlineprogram om du vill begära SSL-certifikatet.

  OBS! För att få en kopia högerklickar du på .req-filen, väljer Öppna med och sedan en textredigerare som Anteckningar.

  Klistra in all text, inklusive ---- BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST ---- och ---- END CERTIFICATE REQUEST ---- , i vår onlineapplikation.

 2. När vi har godkänt ansökan kan du ladda ned det primära och mellanliggande certifikatet.
 3. Installera certifikatet genom att fylla i den väntande begäran, importera certifikatfilen och välja tjänsten som certifikatet gäller för.

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet.