SSL-certifikat Hjälp

Installera ett SSL-certifikat manuellt på min IIS 7-server


Inte rätt servertyp? Gå tillbaka till listan över installationsanvisningar.

När din certifikatbegäran har godkänts kan du ladda ner ditt certifikat från SSL-hanteraren och installera det på din IIS 7-server.

Kopiera dina certifikatfiler till servern

 1. Hitta katalogen på serven där filerna för certifikatet och nyckeln finns. Ladda sedan upp ditt mellanliggande certifikat (gd_iis_intermediates.p7b eller liknande) och primära certifikat (.crt-fil med slumpmässigt namn) i samma mapp.

Lägga till en snap-in för certifikatet till Microsoft Management Console (MMC)

 1. Klicka på din Startmeny och sedan på Kör.
 2. Skriv in mmc vid prompten och klicka på OK.
 3. Klicka på Fil och sedan på Lägg till/ta bort snap-in.
 4. Klicka på knappen Lägg till i det nya fönstret.
 5. Välj Certifikat i det nya fönstret och klicka på Lägg till.
 6. Välj Datorkonto för snap-in och klicka sedan på Nästa.
 7. Klicka på Lokal dator och sedan på Slutför.
 8. Klicka på Stäng i fönstret Lägg till en fristående snap-in.
 9. Klicka på OK i fönstret Lägg till/ta bort en snap-in.

Importera det mellanliggande SSL-certifikatet

 1. Klicka på i MCC-konsolen för att utöka Certifikat (lokal dator).
 2. Högerklicka på mappen för mellanliggande certifikatutfärdare, för musen över Alla aktiviteter och klicka sedan på Importera.
 3. Klicka på Nästa i det nya fönstret.
 4. Klicka på Bläddra, hitta det mellanliggande certifikatet som du har laddat upp och klicka på Öppna.
 5. Klicka på Nästa, kontrollera att certifikatinformationen är korrekt och klicka sedan på Slutför.
 6. Stäng meddelandet om att importen har slutförts.

Installera ditt SSL-certifikat

 1. Klicka på din Startmeny och sedan på Kör.
 2. Ange inetmgr vid prompten och klicka på OK för att öppna Internet Information Services (IIS)-hanteraren.
 3. Under panelen Anslutningar till vänster klickar du på ditt servernamn.
 4. I huvudpanelen under IIS-avsnittet dubbelklickar du på Servercertifikat.
 5. Under Åtgärder till höger klickar du på Slutför certifikatbegäran.
 6. Klicka på ... i det nya fönstret för att bläddra, hitta det mellanliggande certifikatet som du har laddat upp och klicka på Öppna.
 7. Lägg till ett användarvänligt namn för att enkelt kunna hitta certifikatet längre fram.
 8. Klicka på OK.

‌‌Binda SSL-certifikatet

 1. Under panelen Anslutningar till vänster klickar du på för att öppna mappen Webbplatser.
 2. Klicka på webbplatsnamnet där du vill installera SSL-certifikatet.
 3. Under panelen Åtgärder till höger går du till avsnittet Redigera webbplats och klickar på Bindningar.
 4. Klicka på Lägg till i det nya fönstret och ange följande information:
  • Vid Typ: väjer du https.
  • Vid IP-adress: välj Alla ej tilldelade.
  • Vid Port: ange 443.
  • Vid Värdnamn: lämna detta tomt.
  • Vid SSL-certifikat: välj ditt nyligen installerade SSL-certifikat.
 5. Klicka på OK för att bekräfta, sedan på Stäng i fönstret Webbplatsbindning.

Starta om IIS

 1. Under panelen Åtgärder till höger går du till avsnittet Hantera webbplats och klickar på Starta om.

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.