SSL-certifikat Hjälp

Förnya mitt SSL-certifikat

När ditt SSL -certifikat inte är inställt på att förnyas automatiskt har du en period på 90 dagar på dig att köpa en förnyelsekredit och använda den på certifikatet. Perioden går från 60 dagar före till 30 dagar efter utgångsdatumet.

Obs! Om ditt certifikat är inställt på automatisk förnyelse kommer vi att förnya det 60 dagar innan certifikatet löper ut. Det säkerställer att du har tid att slutföra verifieringsprocessen. Verifiering måste göras innan certifikatet löper ut, annars riskerar du störningar på webbplatsen och i verksamheten. Även om du förnyar tidigt inleds förnyelseperioden omedelbart efter att din aktuella prenumeration löper ut, för att säkerställa att tjänsten inte avbryts.

Varning: Om du inte har slutfört förnyelsen före utgångsdatum visar din webbplats ett felmeddelande och dina besökare kan inte komma åt webbplatsen.

Om du använder ett certifikat med domänverifiering (DV) med den primära domänen för ditt konto och har ställt in att certifikatet ska förnyas automatiskt behöver du inte göra något mer. Ditt SSL-certifikat förnyas helt automatiskt.

Följ dessa steg för alla andra certifikat, inklusive certifikat för en tilläggsdomän.

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Välj SSL-certifikat och gör något av följande för certifikatet som du vill förnya:
    • Om debiteringen av förnyandet redan har slutförts, gå vidare till nästa steg.
    • Om du inte har automatisk förnyelse väljer du Förnya om du inte har automatisk förnyelse. Om du har automatisk förnyelse väljer du Förnya nu.
  3. Välj det certifikat som du vill förnya, välj Fortsätt till kundvagn och slutför transaktionen för din förnyelse.

Om detta var din primära domän och vi är värd åt din webbplats är du klar! Vi kommer att installera ditt förnyade certifikat åt dig. Om en tredje part är värd åt din webbplats eller om detta är för en tilläggsdomän måste du installera det förnyade certifikatet. Läs mer på Installera mitt SSL-certifikat.

Mer information