Gå direkt till huvudinnehållet

SSL-certifikat Hjälp

Förnya mitt SSL-certifikat

När ditt SSL -certifikat inte är inställt på att förnyas automatiskt har du en period på 90 dagar på dig att köpa en förnyelsekredit och använda den på certifikatet. Perioden går från 60 dagar före till 30 dagar efter utgångsdatumet.

Varning: Om du inte har slutfört förnyelsen före utgångsdatum visar din webbplats ett felmeddelande och dina besökare kan inte komma åt webbplatsen.

Om du använder ett Standard-certifikat (DV) med den primära domänen för ditt konto och har ställt in att certifikatet ska förnyas automatiskt behöver du inte göra något mer. Ditt SSL-certifikat förnyas helt automatiskt.

Följ dessa steg för alla andra certifikat, inklusive certifikat för en tilläggsdomän.

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Välj SSL-certifikat och gör något av följande för certifikatet som du vill förnya:
    • Om debiteringen av förnyandet redan har slutförts, gå vidare till nästa steg.
    • Om du inte har automatisk förnyelse väljer du Förnya om du inte har automatisk förnyelse. Om du har automatisk förnyelse väljer du Förnya nu.
  3. Välj det certifikat som du vill förnya, välj Fortsätt till kundvagn och slutför transaktionen för din förnyelse.

Om detta var din primära domän och vi är värd åt din webbplats är du klar! Vi kommer att installera ditt förnyade certifikat åt dig. Om en tredje part är värd åt din webbplats eller om detta är för en tilläggsdomän måste du installera det förnyade certifikatet. Läs mer på Begär SSL-certifikatet och ta reda på hur det ska installeras (om du är ny för SSL kan du börja här).

Mer information