WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Hitta det aktiva WordPress-temat i en databas

Om du inte kan logga in på WordPress och inte vet vilket tema som är aktivt på din webbplats kan du hitta den informationen i databasen. Det kan vara användbart när du felsöker fel på din webbplats.

Varning: Gör alltid en säkerhetskopia av din webbplats innan du gör några ändringar i databasen.
  1. Logga in på phpMyAdmin.
  2. Välj den databas som din webbplats använder i menyn till vänster.
  3. Välj tabellen wp_options (markera texten, inte kryssrutan).
    Obs! Wp_ är standarddatabasstabellprefixet. Om ditt tabellprefix inte är wp_ , leta efter _options . Det borde bara finnas en _optionstabell .
  4. I kolumnen option_name letar du reda på posterna för mall och stilmall . De finns vanligtvis på postens andra sida.
  5. I kolumnen option_value hittar du namnet på ditt tema. Till exempel, twentytwentytwo .
    Databas WordPress-tema

Relaterade steg

Mer information