WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Hantera min WordPress-webbplats med WP-CLI

WP-CLI är ett kommandoradsverktyg som hjälper dig att utföra olika åtgärder på din WordPress-webbplats. Om du är bekväm med SSH-kommandon märker du att WP-CLI har förenklade kommandon som skapats för WordPress-webbplatser. Här är vad du kan göra på din webbplats med kommandon som finns tillgängliga i WP-CLI.

Mer information