GoDaddy Hjälp

Ändra ditt WordPress-lösenord med WP-CLI

WP-CLI är ett kommandoradsverktyg som ger dig möjligheten att genomföra olika åtgärder på din WordPress-webbplats. Om du föredrar att använda SSH-kommandon har WP-CLI förenklade kommandon skapade specifikt för WordPress-webbplatser som du kan använda. Så här ändrar du ditt lösenord med kommandon tillgängliga i WP-CLI.

Varning! Du bör alltid säkerhetskopiera din webbplats innan du gör några ändringar i databasen.
Obligatoriskt: Du behöver följande för att slutföra dessa steg:
OBS! Om du har en VPS- eller DED-server måste du installera WP-CLI innan du kan börja använda den. WP-CLI är inte tillgängligt i våra Windows-värdtjänstpaket.
  1. Anslut till ditt värdkonto med SSH .
  2. Använd bash-kommandot ls för att lista filer och mappar, och cd och ../ för att flytta genom kataloger tills du är i katalogen med dina WordPress-filer.
  3. Ange följande kommando för att visa en lista över användare för din WordPress-webbplats. Anteckna ID-numret för den användare du vill uppdatera.
    wp user list
  4. Ange följande kommando för att uppdatera lösenordet för den användaren.
    wp user update id --user_pass=password
    I kommandot ovan ska du ersätta:

Nu kan du logga in med ditt nya lösenord.

Mer information