Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Installera, aktivera och inaktivera WordPress-insticksprogram med WP-CLI

WP-CLI är ett kommandoradsverktyg som hjälper dig att utföra olika åtgärder på din WordPress-webbplats. Om du är bekväm med SSH-kommandon märker du att WP-CLI har förenklade kommandon som skapats för WordPress-webbplatser. Så här kan du installera, aktivera och inaktivera WordPress-insticksprogram med kommandon som är tillgängliga i WP-CLI.

Varning: Du bör alltid säkerhetskopiera din webbplats innan du ändrar inställningarna för insticksprogrammet.
Obligatoriskt: Du behöver följande för att slutföra dessa steg:
OBS! Om du har en VPS- eller DED-server måste du installera WP-CLI innan du kan börja använda den. WP-CLI är inte tillgängligt i våra Windows-värdtjänstpaket.
 1. Anslut till ditt värdkonto med SSH .
 2. Använd bash-kommandot ls för att lista filer och mappar, och cd och ../ för att flytta genom kataloger tills du är i katalogen med dina WordPress-filer.
 3. Ange följande kommandon för att se listan över insticksprogram som är installerade på din webbplats, installera ett nytt insticksprogram och aktivera eller avaktivera ett befintligt insticksprogram:
  • Så här listar du alla insticksprogram som är installerade på din webbplats: lista över insticksprogram för
   wp
   Du kommer även att se om ett insticksprogram är aktivt eller inaktivt.
  • Om det finns insticksprogram du inte tänker använda kan du ta bort dem med följande kommando:
   wp plugin ta bort plugin-name
   I koden ovan ersätter du plugin-namnet med det faktiska namnet på det tema du vill ta bort.
  • Så här installerar du ett insticksprogram från WordPress-arkivet:
   wp plugin install plugin-name
   I koden ovan ersätter du plugin-namnet med det aktuella namnet på det insticksprogram du vill installera.
  • Om du vill installera ett insticksprogram från en .zip-fil laddar du upp en .zip-fil till mappen med din WordPress-installation med FTP eller Filhanterare . Ange sedan följande kommando:
   wp plugin install plugin-name.zip
   I koden ovan ersätter du plugin-name.zip med det faktiska namnet på den .zip-fil du redan har laddat upp.
  • Så här aktiverar du ett insticksprogram som installerats på din webbplats:
   wp insticksprogram aktivera insticksnamn
   I koden ovan ersätter du insticksprogrammet med det faktiska namnet på det insticksprogram du vill aktivera.
  • Så här aktiverar du alla insticksprogram som är installerade på din webbplats:
   aktivera wp-insticksprogrammet --all
  • Så här inaktiverar du ett insticksprogram som installerats på din webbplats:
   wp plugin inaktivera insticksnamn
   I koden ovan ersätter du insticksnamnet med det faktiska namnet på insticksprogrammet du vill inaktivera.
  • Så här inaktiverar du alla insticksprogram som installerats på din webbplats:
   wp plugin inaktivera --all
OBS! Om du vill installera och aktivera ett insticksprogram samtidigt lägger du till installationskommandot med --activate. Så här ser det kommandot ut:
wp plugin install plugin-name --activate

När du har kört WP-CLI-kommandona för att hantera dina insticksprogram kan du angewp plugin list kommandot igen om du vill dubbelkolla listan över aktiva och inaktiva insticksprogram på din webbplats.

Mer information