WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Installera, aktivera och inaktivera WordPress-insticksprogram med WP-CLI

WP-CLI är ett kommandoradsverktyg som hjälper dig att utföra olika åtgärder på din WordPress-webbplats. Om du är bekväm med SSH-kommandon märker du att WP-CLI har förenklade kommandon som skapats för WordPress-webbplatser. Så här kan du installera, aktivera och inaktivera WordPress-insticksprogram med kommandon som är tillgängliga i WP-CLI.

Varning: Du bör alltid säkerhetskopiera din webbplats innan du ändrar inställningarna för insticksprogrammet.
Obligatoriskt: Du behöver följande för att slutföra dessa steg:
OBS! Om du har en VPS- eller DED-server måste du installera WP-CLI innan du kan börja använda den. WP-CLI är inte tillgängligt i våra Windows-värdtjänstpaket.
 1. Anslut till ditt värdkonto med SSH .
 2. Använd bash-kommandot ls för att lista filer och mappar, och cd och ../ för att flytta genom kataloger tills du är i katalogen med dina WordPress-filer.
 3. Ange följande kommandon för att se listan över insticksprogram som är installerade på din webbplats, installera ett nytt insticksprogram och aktivera eller avaktivera ett befintligt insticksprogram:
  • Så här listar du alla insticksprogram som är installerade på din webbplats: lista över insticksprogram för
   wp
   Du kommer även att se om ett insticksprogram är aktivt eller inaktivt.
  • Om det finns insticksprogram du inte tänker använda kan du ta bort dem med följande kommando:
   wp plugin ta bort plugin-name
   I koden ovan ersätter du plugin-namnet med det faktiska namnet på det tema du vill ta bort.
  • Så här installerar du ett insticksprogram från WordPress-arkivet:
   wp plugin install plugin-name
   I koden ovan ersätter du plugin-namnet med det aktuella namnet på det insticksprogram du vill installera.
  • Om du vill installera ett insticksprogram från en .zip-fil laddar du upp en .zip-fil till mappen med din WordPress-installation med FTP eller Filhanterare . Ange sedan följande kommando:
   wp plugin install plugin-name.zip
   I koden ovan ersätter du plugin-name.zip med det faktiska namnet på den .zip-fil du redan har laddat upp.
  • Så här aktiverar du ett insticksprogram som installerats på din webbplats:
   wp insticksprogram aktivera insticksnamn
   I koden ovan ersätter du insticksprogrammet med det faktiska namnet på det insticksprogram du vill aktivera.
  • Så här aktiverar du alla insticksprogram som är installerade på din webbplats:
   aktivera wp-insticksprogrammet --all
  • Så här inaktiverar du ett insticksprogram som installerats på din webbplats:
   wp plugin inaktivera insticksnamn
   I koden ovan ersätter du insticksnamnet med det faktiska namnet på insticksprogrammet du vill inaktivera.
  • Så här inaktiverar du alla insticksprogram som installerats på din webbplats:
   wp plugin inaktivera --all
OBS! Om du vill installera och aktivera ett insticksprogram samtidigt lägger du till installationskommandot med --activate. Så här ser det kommandot ut:
wp plugin install plugin-name --activate

När du har kört WP-CLI-kommandona för att hantera dina insticksprogram kan du angewp plugin list kommandot igen om du vill dubbelkolla listan över aktiva och inaktiva insticksprogram på din webbplats.

Mer information