WordPress Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ändra mitt WordPress-tema med WP-CLI

WP-CLI är ett kommandoradsverktyg som hjälper dig att utföra olika åtgärder på din WordPress-webbplats. Om du är bekväm med SSH-kommandon märker du att WP-CLI har förenklade kommandon som skapats för WordPress-webbplatser. Om du ändrar temat för felsökningsändamål rekommenderar vi att du växlar till ett av WordPress-standardteman .

Varning: Du bör alltid säkerhetskopiera din webbplats innan du byter tema.
Obligatoriskt: Du behöver följande för att slutföra dessa steg:
OBS! Om du har en VPS- eller DED-server måste du installera WP-CLI innan du kan börja använda den. WP-CLI är inte tillgängligt i våra Windows-värdtjänstpaket.
 1. Anslut till ditt värdkonto med SSH .
 2. Använd bash-kommandot ls för att lista filer och mappar, och cd och ../ för att flytta genom kataloger tills du är i katalogen med dina WordPress-filer.
 3. Ange följande kommando för att se listan över teman som är installerade på din webbplats.
  wp temalista
  • (Valfritt) Om det finns teman du inte tänker använda kan du ta bort dem med följande kommando:
   wp theme ta bort temanamn
   I koden ovan ersätter du namnet mot namnet på det tema du vill ta bort .
 4. Om du vill använda temat som inte är installerat på din webbplats kan du installera det här. Hoppa annars över det här steget.
  • För att installera ett tema från WordPress-arkivet anger du följande kommando:
   wp theme install theme-name
   I koden ovan ersätter du theme-name med det faktiska namnet på det tema du vill installera.
  • För att installera ett tema från en .zip-fil, ladda upp temat .zip-filen till mappen med din WordPress-installation med hjälp av FTP eller Filhanterare . Ange sedan följande kommando:
   wp theme install theme-name.zip
   I koden ovan ersätter du theme-name.zip med det faktiska namnet på den .zip-fil du tidigare laddat upp.
 5. Aktivera temat med följande kommando:
  wp tema aktivera temanamn
  I koden ovan ersätter du namnet mot det aktuella namnet på det tema du vill aktivera.
 6. När du ser det lyckade meddelandet besöker du din webbplats i en webbläsare för att se om den fungerar som avsett. Om du har några temaspecifika problem kan du läsa dokumentationen för din temautvecklare.
OBS! För att installera och aktivera ett tema samtidigt, lägg till installationskommandot med --activate. Så här ser det kommandot ut:
wp theme install theme-name --activate

Mer information