SSL-certifikat Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Begär mitt SSL-certifikat för en webbplats med Hanterade WordPress-, Managed WooCommerce Stores-, Websites + Marketing- eller Websites + Marketing-butiker

Din webbplats är säker! Alla Hanterade WordPress-, Managed WooCommerce Stores-, Websites + Marketing- och Websites + Marketing-webbplatser med onlinebutik har ett installerat SSL-certifikat och vi hanterar det åt dig. Du skyddar redan dig själv och dina besökare. Du kan ägna din tid åt andra saker.

Om du redan har köpt en SSL-kredit och inte har någon annan webbplats att använda den med kan du begära en återbetalning från GoDaddy .

Mer information