GoDaddy Hjälp

Återställ WordPress-permalänkar i databasen

Om inlägg och sidor på din webbplats returnerar 404-fel istället för att visa innehåll kan det hjälpa att återställa permalänkarna till standardinställningarna. Om du inte kan komma åt din kontrollpanel i WordPress kan du återställa WordPress-permalänkar i databasen.

Varning! Gör alltid en säkerhetskopia innan du felsöker eller gör några ändringar.
  1. Logga in på phpMyAdmin.
  2. I phpMyAdmin, i menyn till vänster, väljer du namnet på den databas som används av din webbplats.
  3. Markera tabellen wp_options (markera texten, inte kryssrutan).

    Obs! wp_ är standardprefix för databastabeller. Om ditt tabellprefix inte är wp_ kan du istället försöka hitta _options. Det ska bara finnas en _options-tabell.

  4. Under kolumnen option_name letar du upp permalink_structure-posten. Du kan behöva navigera bortom första sidan med poster.
  5. På raden permalink_structure väljer du Redigera.
  6. I fältet för option_value väljer du texten och raderar den. Välj sedan för att tillämpa ändringen.

404-fel på dina inlägg och sidor bör vara lösta nu, och webbadresser på din webbplats bör visa standardstrukturen för permalänkar.

Mer information