GoDaddy Hjälp

Ändra temats CSS i WordPress

Obligatoriskt: Innan du gör några ändringar i ett WordPress-tema skapar du ett underordnat tema som du installerar och sedan aktiverar. Om du inte har ett underordnat tema kommer dina ändringar förloras varje gång ditt tema uppdateras.
Varning: Se till att säkerhetskopiera din WordPress-webbplats innan du lägger till CSS eftersom du kan orsaka fel i platsens utseende.

Du kan göra ändringar av CSS för ditt tema inifrån WordPress.

  1. Logga in på WordPress .
  2. Gå till Utseende och välj Temafilsredigeraren. Ett popupmeddelande visas som varnar dig om att göra direkta ändringar i dessa filer. Om du har gjort en säkerhetskopia och aktiverat ett underordnat tema trycker du på Jag förstår och fortsätter.
  3. Gör dina ändringar eller tillägg till CSS.
  4. Välj Uppdatera fil.

Mer information