GoDaddy Hjälp

Ändra mitt WordPress-lösenord i databasen

Följ stegen nedan för att uppdatera ett WordPress-lösenord via databasen. Det är ett bra sätt om du inte kan ta emot återställningsmejlet med lösenordet.

 1. Logga in på phpMyAdmin.

  Obs! Om du använder cPanel-värdtjänster måste du välja databasen för din WordPress-webbplats i vänstra kolumnen innan du går vidare till nästa steg.

 2. Från sidomenyn väljer du _users-tabell.
  välj användartabell
 3. Bredvid den användare du vill uppdatera väljer du Redigera.
  välj redigera
 4. I kolumnenVärde raderar du innehållet i rutan user_pass.
  radera gammalt lösenord
 5. Ange ditt nya lösenord i samma ruta.
  ange nytt lösenord
 6. I kolumnen för funktioner använder du den nedrullningsbara menyn och väljer MD5.
  välj md5
 7. Välj .

Nu kan du logga in med ditt nya lösenord

Relaterade steg

Mer information