|  Start
Hjälp

Kontohantering Hjälp

Ändra min primära betalningsmetod

Om du har mer än en betalningsmetod gör du så här för att ändra den primära betalningsmetoden för dina produkter eller tjänster. Du kan exempelvis byta från ett kreditkort till ett annat. Oavsett om din produkt är konfigurerad för automatisk förnyelse eller ej, är åtgärderna desamma.

Obligatoriskt: För att följa de här stegen måste du ha en annan betalningsmetod konfigurerad i ditt konto.
  1. Gå till ditt GoDaddy Sidan Förnyelser och fakturering . Eventuellt får du en uppmaning att logga in.
  2. I listan Faktureringsinformation väljer du ut de produkter som använder betalningsmetoden som du vill ändra. I beskrivningen för varje produkt ingår de 4 sista siffrorna på kortet eller för kontot för den nuvarande betalningsmetoden.
    visa den nuvarande betalningsmetoden
  3. Klicka på Uppdatera betalning och välj den betalningsmetod som du vill använda.
    välj betalningsmetod
  4. Klicka på Spara. I listan Faktureringsinformation kan du nu se den uppdaterade betalningsmetoden.
    visa den nya betalningsmetoden

Relaterade steg

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.