GoDaddy Hjälp

Ändra  en användares e-postadress i WordPress-databasen

Du kan uppdatera din WordPress-e-postadress i databasen, vilket kan vara användbart om du inte kan ta emot mejlet med återställning av lösenord.

Varning! Gör alltid en säkerhetskopia innan du felsöker eller gör några ändringar.
  1. Logga in på phpMyAdmin.
  2. I phpMyAdmin, i menyn till vänster, väljer du namnet på den databas som används av din webbplats.
  3. Markera tabellen wp_users (markera texten, inte kryssrutan).

    Obs! wp_ är standardprefix för databastabeller. Om ditt tabellprefix inte är wp_ kan du istället försöka hitta _users. Det ska bara finnas en _users-tabell.

  4. Bredvid den användare du vill uppdatera väljer du Redigera.
  5. I kolumnen Värde raderar du innehållet i rutan user_email och ersätter den med den nya e-postadressen.
  6. Välj för att tillämpa ändringen.

Uppdatera WordPress-inloggningssidan i en webbläsare och begär länken för lösenordsåterställning igen för att få den till den nya e-postadressen.

Mer information