GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vidarebefordringsalternativ för min e-postadress

Vidarebefordra ditt e-postmeddelande från andra e-postadresser (som Gmail, Yahoo eller Hotmail) till dina Microsoft 365- eller Workspace Email-inkorgar. Eller vidarebefordra e-post från dina Microsoft 365- eller Workspace Email-adresser till andra inkorgar. Om du till exempel vidarebefordrar e-post från sales@coolexample.com till jane@coolexample.com , vidarebefordras alla meddelanden som skickas till sales @ automatiskt till jane @ .

Microsoft 365

Vad vill du veta?Hur man gör det
Vidarebefordra ditt Microsoft 365-e-postmeddelande till ett annat e-postkonto.Skapa en e-postadress för vidarebefordran
Vidarebefordra andra e-postkonton till din Microsoft 365-e-post.Vidarebefordra e-postkonton till ditt Microsoft 365-e-postmeddelande
Vidarebefordra e-post som bilaga.Bifoga meddelanden till andra meddelanden i Outlook

Workspace Email

Vad vill du veta?Hur man gör det
Vidarebefordra din Workspace Email till ett annat e-postkonto.Skapa en Workspace Email-adress för vidarebefordran
Vidarebefordra andra e-postkonton till Workspace Email.Vidarebefordra e-postkonton till dina Workspace Email
Vidarebefordra kopior av ditt e-postmeddelande till ett annat e-postkonto.Vidarebefordra kopior av e-post
Vidarebefordra e-post som bilaga.Bifoga meddelanden till andra meddelanden med:

Mer information