Microsoft 365 från GoDaddy Hjälp

Vidarebefordra min Microsoft 365-e-postadress till ett annat e-postkonto

Konfigurera vidarebefordran för ditt Microsoft 365-e-postkonto så att inkommande meddelanden skickas till ett annat konto, t.ex. ett Gmail- eller Yahoo-konto. Vidarebefordran kan hjälpa dig att spara tid genom att samla all e-post på ett enda konto.

Obligatoriskt: Om du vill vidarebefordra till en adress utanför din organisation (vanligen innebär detta att en annan domän används) ska du aktivera extern vidarebefordran av e-post först.
 1. Logga in på E-post och Office-kontrollpanelen (använd ditt GoDaddy-användarnamn och -lösenord).
 2. Om du är en kontoinnehavare ska du gå till en användare och välja Hantera. Fortsätt annars till nästa steg.
  • Om du är administratör: Istället för att gå till varje användare kan du längst till vänster välja Microsoft 365-administratör och sedan Vidarebefordran av e-post. Välj Lägg till vidarebefordran, välj en användare (om det finns fler än en) och gå sedan till steg 4.
   Välj Vidarebefordran av e-post längst till vänster
 3. Under Hantera väljer du Vidarebefordra.
 4. Under Användare bekräftar du att korrekt användare valts.
  verifiera användaren
 5. Ange den e-postadress dit du vill att inkommande post ska skickas under Vidarebefordra e-post till.
  ange e-postadress för vidarebefordran
 6. (Valfritt) Markera kryssrutan Spara en kopia av vidarebefordrad e-post om du vill spara kopior av e-postmeddelandena i inkorgen. Om du inte gör det vidarebefordras meddelandena bara till den angivna adressen och inga kopior sparas på Microsoft 365-kontot.
  markera kryssrutan spara en kopia av vidarebefordrad e-post
 7. Välj Spara. Du kommer att se ett bekräftelsemeddelande och nya meddelanden börjar sedan automatiskt skickas till det andra e-postkontot. Administratörerna och användaren får också ett e-postmeddelande när en vidarebefordran läggs till.

Vänta en timme och försök igen om du ser ett felmeddelande. Användare kan även ta reda på hur man aktiverar automatisk vidarebefordran i Outlook på webben från Microsoft.

Du kan redigera eller ta bort en vidarebefordran när den har lagts till.

 • Om du är användare: Välj Vidarebefordran igen för att hantera vidarebefordran.
 • Om du är administratör: Välj Microsoft 365-administratör och sedan Vidarebefordran av e-post. Bredvid varje användare väljer du ikon för penna redigera eller ikon för papperskorg ta bort.

Relaterade steg

Mer information