Gå direkt till huvudinnehållet

Domäner Hjälp

Vanliga frågor och svar om auktioner

Vad är GoDaddy Auktioner?

GoDaddy Auktioner är en marknadsplats för att köpa och sälja domännamn. GoDaddy Auktioner debiterar en procentandel av eventuellt försäljningspris i utbyte mot att en säljare kan lista sin domän. Säljaren kan när som helst lägga till ytterligare funktioner för att öka den listade domänens exponering. Kostnad för ett års förnyelse läggs till för vissa domänköp, men förutom detta finns det i nuläget inga avgifter för köpare hos GoDaddy Auktioner.

Obs! Gå till GoDaddys sida om domänauktioner för att se prisuppgifter.

Kan jag övervaka auktioner från min mobila enhet?

Ja. Vi erbjuder nu en gratis app som heter GoDaddy Investerare, där du kan övervaka auktioner i realtid direkt från din mobila enhet. Med appen Investerare kan du buda på utgångna auktioner och se direkt om du har det högsta budet eller om någon har bjudit över dig. Se budhistorik för en auktion, visa utgångna auktioner på din bevakningslista och lägg bud via ombud. Det finns mer information om att installera appen på iOS: Installera GoDaddy Investor eller Android: Installera GoDaddy Investor.

Vad är andrahandsmarknad för domäner?

Andrahandsmarknaden för domäner är en sekundär marknad för domännamn. Där har registrerare möjlighet att registrera ett redan registrerat domännamn som håller på att gå ut.

Du kan registrera ett domännamn på flera sätt via andrahandsmarknaden för domäner: via auktion, från en annan registrerare eller via en tredjepartstjänst som hanterar transaktionen mellan två parter.

Auktionerade domännamn

När en domännamnsregistrering går ut går den tillbaka till registret. Innan värdefulla domännamn går ut och går tillbaka till registret försöker registratorer (som vi) sälja domännamnet via en auktion. Det ger intresserade köpare en möjlighet att buda på ett domännamn innan det går tillbaka till registret och blir tillgängligt för en vanlig registrering.

Domänregistrerare kan även sälja sina domännamn via en auktion. Den här typen av registrerare kallas för ”domainers”. De är proffs som letar efter billiga domännamn och sedan säljer dem med vinst.

Transaktioner mellan registrerare

Om du är intresserad av ett registrerat domännamn som inte är tillgängligt via en auktion kan du använda en tjänst som försöker köpa domännamnet åt dig.

Via vår domänmäklartjänst får du ett ombud som försöker kontakta nuvarande registrerare och förhandla om en transaktion. Tjänsten har utformats för att skydda dig och garantera att både pengar och domännamn byter ägare när parterna är överens.

Vad är Skicka till auktion?

Skicka till auktion är en funktion i GoDaddy Auktioner som gör det möjligt för dig att konvertera en domännamnslistning från erbjudande/moterbjudande till en öppen 7-dagarsauktion.

När du får ett erbjudande för ett domännamn kan du antingen acceptera det, avvisa det, ge ett moterbjudande eller skicka domänen till auktion. Om du väljer att skicka din erbjudande-/moterbjudandelistning till auktion blir köparens erbjudande det första budet i den öppna 7-dagarsauktionen. I och med att vi konverterar erbjudandet till ett bud kan du inte avbryta listningen eller lägga till ett reservationspris efter att du har skickat till auktion.

När du skickar till auktion kan övriga GoDaddy Auktioner-medlemmar lägga ett bud på listningen. För att göra saker och ting enklare ändras inte ID för listningen.

Om det finns flera bud för en listning när du skickar till auktion blir det högsta budet öppningsbudet för auktionen och vi tar bort alla väntande erbjudanden. Vi lägger till domännamnet i bevakningslistan hos alla medlemmar som har lagt ett erbjudande, meddelar dem om ändringen och ger dem en länk till auktionen.

Vad är GoDaddy Auktioners slutförsäljning av utgångna domäner?

Slutförsäljningen av utgångna domäner hos GoDaddy Auktioner är ett 5-dagars ”köp nu”-alternativ för auktioner av utgångna domännamn som har tagit slut. Slutförsäljningen är en sista chans att köpa fantastiska utgångna domännamn till superlåga priser (slutförsäljningsavgift och registreringsavgift) innan vi låter det utgångna domännamnet gå tillbaka till registret. Processen är en omvänd auktion där priset sjunker varje dag.

Alternativet är tillgängligt när den vanliga auktionen på 10 dagar slutar. Alla auktioner med utgångna domännamn som inte får ett vinnande bud går vidare till slutförsäljning.

Varför har jag inte vunnit auktionen?

Det finns tre huvudsakliga anledningar till att du kanske inte vinner en auktion:

 1. Om säljaren har ett bevakningspris och auktionen slutar utan att priset har uppnåtts går inte domänen till den som har lagt det högsta budet. För att vinna auktioner med bevakningspris måste du lägga ett bud som är lika med eller högre än bevakningspriset.

  Obs! Du kan se om säljaren har bestämt ett bevakningspris, men du kan inte se själva priset.

 2. GoDaddy Auktioner kan förlänga en auktion för att ge potentiella köpare en möjlighet att buda. Om flera bud görs i sista stund kan du förlora till en av de köparna.

  OBS! En klockikon visas bredvid auktioner med förlängd auktionstid.

 3. Den ursprungliga registreraren beslutar sig för att förnya domännamnet.

Kan jag behålla domänen registrerad där den är och fortfarande lista den hos GoDaddy Auktioner?

Hos GoDaddy Auktioner kan du sälja domäner som är registrerade hos alla registratorer. Vi rekommenderar dock att du överför domänen till oss, vilket inkluderar ett års förlängning av den nuvarande registreringsperioden.

Kan jag sälja domännamn på flera webbplatser?

Du kan lägga ut domännamn till försäljning hos GoDaddy Auktioner och flera andra webbplatser samtidigt om du listar domänen som erbjudande/moterbjudande eller erbjudande/moterbjudande med auktionstypen köp nu.

Om du listar domänen som en öppen auktion kan du bara lista den hos GoDaddy Auktioner. I slutet av auktionen vinner personen med det högsta budet domänen. Att auktionera ut domäner hos GoDaddy Auktioner samtidigt som du erbjuder dem på andra webbplatser bryter mot de allmänna användningsvillkor som du godkände när du lade till din listning hos GoDaddy Auktioner.

Kan jag förlänga min listningstid?

Nej, du kan inte förlänga tiden för en auktion hos GoDaddy Auktioner. Men om flera bud görs i sista stund kan GoDaddy Auktioner förlänga auktionen för att låta potentiella köpare buda på domänen innan auktionen tar slut.

Varför har mina domäner statusen ”Väntar på granskning”?

I syfte att upprätthålla kvaliteten och integriteten på marknadsplatsen för våra medlemmar granskas domänen så att den uppfyller behörighetskraven för GoDaddy Auktioner. Din domän bör behandlas inom 1–2 arbetsdagar. Om din domän inte uppfyller behörighetskraven kan det bero på, men inte vara begränsat till, eventuella varumärkesproblem eller domänägarskap.

Hur flyttas domänen från säljarens till köparens konto?

När en domännamnsförsäljning slutförs hos GoDaddy Auktioner måste säljaren flytta domännamnet till köparens konto. Vilken metod som används för att flytta domännamnet och vem som måste inleda flytten beror på säljarens och köparens konton:

 • Om köparen och säljaren har konton hos olika registratorer måste köparen (den nya registreraren) inleda domännamnsöverföringen. Den här metoden flyttar domännamnet från en registrator till en annan och inkluderar för de flesta toppnivådomännamn (TLD) ett års förlängning av den nuvarande registreringsperioden. Om du är köparen kontaktar du din registrator för mer information om att inleda överföringen. Mer information om överföringar till och från GoDaddy finns i Förbereda överföring av domännamn till GoDaddy och Överför min domän från GoDaddy.
 • Om köparen och säljaren har GoDaddy-konton måste säljaren inleda kontoändringen. Den här metoden, som även kallas för registreraröverföring, flyttar domännamnet till ett annat konto hos samma registrator. Domännamnets utgångsdatum ändras inte eftersom en kontoändring inte inkluderar en förlängning.

  OBS! För transaktioner på 4999,99 USD eller mindre försöker vi inleda en kontoändring för säljarens räkning (efter att vi har bekräftat pengarna). Om vi inte kan slutföra överföringen måste säljaren inleda den. Status för överföringen visas i köparens område för Vunna auktioner och säljarens för Sålda auktioner. Om statusen visar Email Seller (Kontakta säljaren) eller Email Buyer (Kontakta köparen) kunde vi inte slutföra överföringen.